Lập trình

Hiển thị tất cả 3 kết quả

20 Dự án thực hành AI và IoT
1,200,000

20 Dự án thực hành AI và IoT

20 DỰ ÁN THỰC HÀNH AI & IOT VỚI HALOCODEĐăng ký học thử SỐ BÀI HỌC 26 GIỜ HỌC 30+ […]
Giới thiệu về lập trình cho trẻ em kèm 1-1
850,000

Giới thiệu về lập trình cho trẻ em kèm 1-1

SỐ BÀI HỌC 10 GIỜ HỌC 10+ LỨA TUỔI 7+ Giới thiệu về Coding for Kids là một chương trình […]
Trí tuệ nhân tạo AI và IoT cho trẻ trên 10 tuổi
1,200,000

Trí tuệ nhân tạo AI và IoT cho trẻ trên 10 tuổi

XÂY DỰNG DỰ ÁN AI & IOT VỚI HALOCODEĐăng ký học thử SỐ BÀI HỌC 20 GIỜ HỌC 20+ CÁC […]