Sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Halocode Standard Kit
1,200,000 990,000

Halocode Standard Kit

Công cụ thực hành STEM tốt nhất cho sự phát triển tư duy sáng tạo của trẻ em.
Robot thông minh Codey Rocky
3,500,000 3,200,000

Robot thông minh Codey Rocky

Xây dựng dự án STEM cho Scratch, Arduino C, AI, IoT với Codey Rocky Cấu trúc thiết kế robot sáng […]