Từ 7 đến 9 tuổi

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giới thiệu về lập trình cho trẻ em kèm 1-1
850,000

Giới thiệu về lập trình cho trẻ em kèm 1-1

SỐ BÀI HỌC 10 GIỜ HỌC 10+ LỨA TUỔI 7+ Giới thiệu về Coding for Kids là một chương trình […]
Halocode Standard Kit
1,200,000 990,000

Halocode Standard Kit

Công cụ thực hành STEM tốt nhất cho sự phát triển tư duy sáng tạo của trẻ em.
Robot thông minh Codey Rocky
3,500,000 3,200,000

Robot thông minh Codey Rocky

Xây dựng dự án STEM cho Scratch, Arduino C, AI, IoT với Codey Rocky Cấu trúc thiết kế robot sáng […]